Välkommen till PWP

PWP investerar i vindkraft för att det är en bra långsiktig
investering som bidrar till att öka andelen förnyelsebar energi.

 

Brahehus

 

Granberg

 

Säliträdberget

 

Röbergsfjället

 

Bliekevare

 

Hedbodberget

Om PWP

PWP bildades i juni 2008 för äga och förvalta vindkraftsparker. PWP ägs till lika delar av Folksam, FAM och Proventus. 

Beståndet idag utgörs av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen 251 GWh el.

Våra ägare

Nya investeringar

PWP söker ständigt efter nya parker att investera i, antingen befintliga parker i drift eller nyutvecklade projekt i bra vindlägen

Kontakta oss för mer information

Våra projekt