Power Wind Partners
Power Wind Partners AB
C/o Proventus AB
Box 1719
111 87 Stockholm

Telefon : 031-93 95 45

Välkommen till PWP

PWP bildades i juni 2008 för äga och förvalta vindkraftsparker. PWP ägs till lika delar av Folksam, FAM och Proventus. Beståndet idag utgörs av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen 251 GWh el.

Läs mer om PWP

Våra ägare:

Våra projekt

Power Wind Partners AB (PWP AB)
C/o Proventus AB, Box 1719, 111 87 Stockholm

Besöksadress:
Katarinavägen 15, 10 tr.

Telefon: 031-93 95 45
Fax: 031-91 42 46