Bliekevare

Dorotea kommun.

16 stycken Vestas V90 2.0 MW med 80 meters tornhöjd, totalt 32 MW.
Parken togs i drift 2009 och ger årlig beräknad produktion på 75 GWh.

16
Vestas V90 2.0 MW
80
Tornhöjd
75
Beräknad årlig produktion