Brahehus

Jönköpings kommun

5 stycken Siemens SWT 2,3 MW med 100 meters tornhöjd, totalt 10 MW.
Parken togs i drift 2011 och ger en årlig beräknad produktion på ca 32 GWh.

5
Siemens SWT 2,3 MW
100
Tornhöjd
32
Beräknad årlig produktion