Granberg

Älvdalens kommun.

5 stycken Vestas V90 2.0 MW med 80 meters tornhöjd, total 10 MW.
Parken togs i drift 2011 och ger en årligt beräknad produktion på ca 27 GWh.

5
Vestas V90 2.0 MW
80
Tornhöjd
27
Beräknad årlig produktion