Hedbodberget

Rättviks kommun.

5 stycken Vestas V90 2.0 MW med 80 meters tornhöjd, total 10 MW.
Parken togs i drift 2009 och ger en årlig beräknad produktion på ca 29 GWh.

5
Vestas V90 2.0 MW
80
Tornhöjd
29
Beräknad årlig produktion