Power Wind Partners

PWP bildades i juni 2008 för äga och förvalta vindkraftsparker. PWP ägs till lika delar av Folksam, FAM och Proventus. Beståndet idag utgörs av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen 251 GWh el.

PWP investerar i vindkraft för att det är en bra långsiktig investering som bidrager till att öka andelen förnyelsebar energi.

Folksam är ett kundägt företag. Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande.Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare.Folksams vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.Folksam investerar i vindkraft för att ge våra kunder en trygg och lönsam tillväxt.

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. Bland FAM:s innehav finns SKF, Stora Enso och Höganäs.

Proventus är ett privatägt företag som investerar i företag i förändring. Proventus tillhandahåller utvecklingskapital genom investeringar i publika företagsobligationer och genom lånefinansiering av medelstora företag i behov av expansions- och omstruktureringskapital. Proventus projekt omfattar idag ett antal investeringar i publika företagsobligationer och privata företagslån liksom aktieinnehav i BRIO AB, Artek Oy och Tom Dixon. Proventus grundades 1980 och ägs av Robert Weil.