Säliträdberget

Mora kommun.

8 stycken Vestas V90 2.0 MW med 80 meters tornhöjd, totalt 16 MW.
Parken togs i drift 2009 och ger årlig beräknad produktion på ca 44 GWh.

8
Vestas V90 2.0 MW
80
Tornhöjd
44
Beräknad årlig produktion